Hunter

Od prvobitne zajednice pa do danšnjih dana lov, kao najstarija delatnost ljudi, je oblikovao i uređivao odnose među članovima zajednica kroz nepisane društvene norme.

Lovačkoj kulturi pripada najduži period ljudske evolucije, sve vreme uređujući pravila i oblikovanje lovačkih normi i kodeksa.

Lovac je dužan da neguje lovnu kulturu, običaje i navike. Da od zaborava sačuva tradicionalne moralne vrednosti i brigu o zaštiti prirode.

The proces

how they are made

discover now

Budite prvi koji će saznati za nove modele

Prijavite se na naš bilten